Đặt khám trước qua Bacsigiadinh.org

Quách Văn Mích

Quách Văn Mích

Đại tá, Bác sĩ

Nguyên gián đốc Viện y học Hàng Không

Đái Duy Ban

Viện sĩ, Giáo sư. Tiến Sĩ Khoa Học

Nguyên chủ tịch hội hóa sinh Y học Việt Nam

Lê Khánh Long

Thạc sĩ, Bác Sĩ

Nguyên PGĐ Trung tâm phòng chống lao và bệnh phổi Hà Nội

Phan Thị Hồng Sang

Phan Thị Hồng Sang

Dược sĩ

Công ty thương mại cổ phần Kiềm Saphia Pharma